• PUTTEN EN PUTHEILIGEN

Dit is de zevende aflevering van een serie van negen verhalen over acht specifieke putten en putheiligen in Roermond.

De Antonius put

ARTIKEL DELEN OP SOCIALE MEDIA

Deze put heette bij de oprichting in 1885 OLV Zwartbroekput. In 1925 werd dit veranderd en heette de put Sint Antonius put. Deze bediende de Zwartbroekstraat vanaf nummer 14, een gedeelte van het Zwartbroekplein tot nummer 6 en de eerste huizen van de Minderbroederssingel. Het kapelletje is in de Zwartbroekstraat te vinden maar er staat tegenwoordig geen beeld in.

H. Antonius van Egypte

Het betreft hier de H. Antonius van Egypte niet te verwarren met de H. Antonius van Padua., de heilige die je aanroept bij verloren geraakte spullen. Antonius van Egypte bereikte de gezegende leeftijd van 105 jaar en leefde van 251 tot 356 na Chr. Hij werd in Egypte geboren uit rijke ouders. Zij stierven toen Antonius 20 jaar was. Hij schonk al zijn rijkdommen aan de armen en ging als kluizenaar in de woestijn leven. Later voegde andere Christenen zich bij hem en zij vormden de eerste gemeenschappen van monniken in de Oostelijke woestijn in Egypte. Antonius was de eerste monnik die veel volgelingen kreeg en daarom staat hij bekend als de vader van het kloosterleven.

Bijnaam

Zijn bijnaam is Antonius met het varken. Deze naam ontstond in de Middeleeuwen. De Antonnieten, zijn naar hem vernoemde verpleegorde, mochten hun varkens vrij rond laten lopen als vergoeding voor de verpleging van arme mensen. Op 17 januari, zijn naamdag, werden de varkens geslacht en het vlees werd verdeeld onder de armen.

Patroonheilige

Antonius van Egypte is de patroonheilige van de wevers, slager, suikerbakkers, mandenmakers, begrafenisondernemers, zakkendragers, zwijnenhoeders, varkens en huisdieren en patroon tegen de pest, St Antoniusvuur en veeziekten. Zijn attribuut is een bel, soms bevestigd aan zijn staf. De varkens van zijn orde droegen ook een bel. Het Antoniuskruis of tau is een onderscheidingsteken van zijn orde. Een kruis in T-vorm met daaraan een zogenaamd Antoniusklokje of belletje. Dit werd als ketting om de hals gedragen.

De legende

Het verhaal van de verzoekingen van Sint Antonius is het bekendste. Aan Antonius zouden demonen zijn verschenen die probeerden hem te verleiden om van het goede pad af te gaan. Een geliefd onderwerp van bekende schilders zoals Jeroen Bosch en Salvador Dali.

Zijn graf

Volgens zijn eigen wens werd hij in een geheim graf begraven om te voorkomen dat het een plaats van verering zou worden. Hij werd al snel na zijn dood heilig verklaard. Zijn gebeente zou naar Grenoble gebracht zijn en daarna verloren gegaan zijn op enkele kleine deeltjes na. Volgens anderen werd zijn gebeente in 1491 overgebracht naar Arles in Frankrijk, waar ze nog steeds zouden liggen. Een reliek, zijn arm, zou in Keulen bewaard worden. Hij wordt niet alleen vereerd door de Rooms katholieke kerk maar ook door de Orthodoxe kerk en de Oriƫntaals-orthodoxe kerken.

Verenigingen, scholen of instellingen die in de Stadsprocessie mee willen lopen kunnen zich aanmelden bij M. Rutten. Telefoon: 0475-310037 of via e-mail: jmrutten@hotmail.nl. Particulieren kunnen gewoon aansluiten op 12 mei om 17.30 uur in de Christoffelstraat. De route loopt langs acht putbeelden naar Kapel in ‘t Zand.

U kunt de Stadsprocessie steunen door minimaal 5 euro te storten op bankrekening 138379033. Voor nadere informatie over vrienden van de Stadsprocessie kunt u contact opnemen met de heer B. Reijnen: 06-53241656.

VOLG ROERMONDENAAR.NL
WIE WOONDE WAAR IN ROERMOND 1937
TAALGEBRUIK EN CULTUUR IN ROERMOND

Lotte onderzoekt het taalgebruik in Roermond. Ze kijkt daarbij naar verschillende talen en hoe deze door de vele verschillende inwoners van Roermond gebruikt worden in het dagelijkse leven.

Lees verder

TELEFOONGIDS VAN ROERMOND UIT 1906